Μόνωση τοιχοποιοίας

E-mail Εκτύπωση PDF

ΜΟΝΩΣΗ  ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑΣ

Ελάχιστο πάχος 10 χιλ.

Τύπος υλικού RF με επικάλλυψη αλουμινίου και στις δύο πλευρές του υλικού για  αμφίδρομη  ανάκλαση, τοποθετείτε στο  μέσον  της μεσοτοιχίας

και υποστηρίζετε απο αποστάτες των 50Χ50 χιλ. ετσι που να μην επιτρέπουν το υλικό να εφάπτετε με το τούβλο για να μην έχουμε επαγωγικές απώλειες.

Στην παραπάνω εφαρμογή μπορεί να τοποθετηθή  και διπλό υλικό με συνολικά τέσσερα ανακλαστικά πεδία .

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πιστοποιημένος συντελεστής υγροπερατότητος (μ)  > 3500.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της  ανακλαστικής  θερμομόνωσης πιστοποιούνται  κατά ASTM --C 1224-11  για κτηριακές εφαρμογές.

Τα υλικά μας είναι αφρώδη μονωτικά πολύ καλά κλειστών κυψελών  και κατηγορίας  πυρασφάλειας Β1 

Πυκνότητα υλικού  30 κιλών  ανα κυβικό μέτρο.

Πιστοποιημένος συντελεστής θερμοπερατότητος (λ) 0.035 στους 10 βαθμούς κελσίου.