Δυστυχώς η κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο είναι πρωτόγνωρη και αψυχολόγητη. Όπως καλά γνωρίζετε όλες οι πρώτες ύλες έχουν ανατιμηθεί στα ύψη με αποτέλεσμα η εταιρία μας να βρεθεί με την σειρά της
στην δυσάρεστη θέση να προβεί σε αυξήσεις των τελικών προϊόντων. Προσπαθούμε ταυτόχρονα να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ισορροπήσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν ομαλότερα.